Formål

I iBogen er der lagt vægt på biologiens betydning for mennesker. Vi har derfor fokuseret på biologiens kerneområder såsom økologi, fysiologi, sexologi og genetik.

iBogen kan bruges til at skaffe sig viden og indsigt i de forskellige områder i faget og desuden også i forbindelse med tværfagligt arbejde.

Materialet består både af tekst, figurer, animationer og øvelser, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med stoffet på forskellige måder.

Indhold

iBogen indeholder en indledning om generelle økologiske principper, om biologiens anvendelsesområder og om biologisk metode.

De andre kapitler indeholder de faglige områder, samt øvelsesvejledninger og ordforklaringer.

I økologikapitlet tager vi fat på de økologiske grundbegreber, der er forudsætningen for forståelsen af sammenhænge i naturen. Dernæst er der mulighed for at vælge forskellige økosystemer fx byens økologi, vandløb, landbrug.

I sexologikapitlet ser vi på formering, fosterudvikling, fosterdiagnostik, abort. Desuden behandler vi emner som kunstig befrugtning og andre forplantningsteknologier.

I genetikkapitlet beskriver vi genernes opbygning og nedarvning fra generation til generation og hvilken betydning ændringer i generne (mutationer) kan få. Det kan fx være Downs syndrom, farveblindhed eller arvelige kræftformer.

Kapitlet med ordforklaringerne henvises der automatisk til ved en stiplet linie under det pågældende ord i teksten. Man kan også søge direkte i ordforklaringen.

iBogens animationer er beregnet til at lette og uddybe forståelsen af svært biologisk stof.

Anvendelse

iBogen gør det let at skifte mellem bogens forskellige kapitler, ligesom animationer og øvelsesvejledninger også kan bruges efter behov. Forrest i kapitlet med øvelsesvejledninger er der en vejledning til rapportskrivning.

Du kan bruge bogens figurer til PowerPoint præsentationer og rapporter.

Du kan bruge iBogen både i forbindelse med projektarbejde, Almen Studieforberedelse og Studieretningsprojekt.

ISBN: 9788761635853. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018