Biologibogen indeholder kapitler om økologi, fysiologi, sexologi, mikroorganismer og immunologi, cellebiologi, genetik og evolution samt et stort antal vejledninger til undersøgelser og eksperimenter.

Det får du adgang til

 • 6 videoer
 • 380 billeder
 • 320 ordforklaringer
 • 45 øvelsesvejledninger
 • 12 temasider
 • 530 sider

Forfattere

 • Niels Søren Hansen
 • Grethe Hestbech
 • Katrine Hulgard
 • Ingelise Kahl
 • Caroline-Marie Vandt Madsen
 • Lisbet Marcussen
 • Hans Marker

Redaktion

 • Anna Marie Thøstesen

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: colourbox.com, iStockphoto/luismmolina, iStockphoto/BlackJack3D/iStockphotozmeel.

Om Biologibogen

ISBN: 978-87-616-3585-3

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2012

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761635853. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017