Du skal logge ind for at skrive en note

Forsøg med gær – illustration af det kontrollerede forsøg

Formål

Ingredienser til forsøg med gær.

Foto: Hans Marker

Ingredienser til forsøg med gær.

Foto: Hans Marker

Formålet med dette forsøg er dobbelt. Det ene formål er at demonstrere og udføre et kontrolleret en-faktorforsøg, dvs. et forsøg, hvor alle andre faktorer holdes konstante end netop den, man ønsker at undersøge. I den forbindelse skal der opstilles en hypotese for forsøget.

Det andet formål er helt konkret at undersøge, hvorledes gærcellers aktivitet forholder sig til temperaturændringer. Ved hvilken temperatur er gærceller fra bagegær mest aktive?

Du skal logge ind for at skrive en note

Teori

Gær er en svamp, som ernærer sig af kulhydrater. Ved fordøjelsen af kulhydrat danner og udskiller gærcellerne luftarten kuldioxid. Når vi bager med gær, fanges kuldioxiden i dejen som luftlommer, der får dejen til at hæve og giver det bagte brød dets luftige struktur.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hypotese

Formuler en hypotese for forsøget, dvs. en begrundet formodning om resultatet af forsøget.

Du skal logge ind for at skrive en note

Materialer

  • 2 x 7 vandbade
  • 2 x 7 termometre
  • 2 x 7 250 ml erlenmeyerkolber
  • 2 x 7 gærrør
  • Kalkvand
  • 2 x 7 20 g bagegær
  • 2 x 7 20 g sukker
  • 2 x 7 150 ml vand

Du skal logge ind for at skrive en note

Metode

Klassen deles i 14 hold.

Hvert hold undersøger gærcellernes kuldioxidproduktion ved en bestemt temperatur: 10, 20, 30, 40, 50, 60 og 70 grader C.

Til kolberne tilsættes 150 ml vand med valgt temperatur, 20 g gær og 20 g sukker.

Kolberne lukkes med prop med gærrør, og gærrøret fyldes med kalkvand, som vist på figuren. (ens i alle gærrør!)

Efter 3 minutter begynder man at tælle antallet af bobler, der kommer igennem gærrøret i løbet af 1 minut. Der tælles i 20 minutter, og resultaterne noteres løbende ned.

Du skal logge ind for at skrive en note

Resultater og databehandling

Resultaterne af dette en-faktorforsøg afspejler en og kun en faktors betydning, nemlig temperaturen. Alle andre faktorer holder man konstante.

Når forsøget er overstået, skal resultaterne ofte behandles på en eller anden måde. I vort tilfælde vil vi lave et diagram over sammenhængen mellem gærcellers aktivitet og temperaturen. I det skitserede forsøg er der indkommet 2 x 7 sæt resultater, idet hvert delforsøg er udført af to hold. Det første, vi derfor gør efter at have noteret resultaterne i resultatskemaet, er, at beregne gennemsnittet for hvert dobbeltforsøg og notere dette.

De syv gennemsnitsværdier skal herefter plottes ind i diagrammet. Selve diagrammet laves traditionelt sådan, at den styrede variable (temperaturen) afsættes ud af X-aksen, den vandrette akse, mens den afhængige variable (gæraktiviteten) afsættes op af den lodrette akse, Y-aksen.

Hent og print millimeterpapir

Du skal logge ind for at skrive en note

Illustration af det kontrollerede forsøg.

Illustration af det kontrollerede forsøg.

Du skal logge ind for at skrive en note

Diskussion

Hvor mange bobler udvikles i gennemsnit pr. minut i din forsøgsopstilling? Hvad er det gennemsnitlige antal bobler for hver enkelt temperatur? Afbild i et koordinatsystem.

Ved hvilken temperatur er gærcellerne mest aktive?

Det er nu muligt at vurdere om den opstillede hypotese er rigtig. Enten bekræfter resultaterne hypotesen, som herefter gøres til gældende teori, eller også kan resultaterne ikke bekræfte hypotesen. I så fald man vurdere om resultaterne er så pålidelige, at man bliver nødt til at fremsætte en ny og anderledes hypotese, eller om afvigelserne blot er små og ubetydelige, så hypotesen kan opretholdes.

Du skal logge ind for at skrive en note

Konklusion

Kan hypotesen bekræftes eller afkræftes?

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635853. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018