Du skal logge ind for at skrive en note

Mand på vandring i naturen. Han ser ud over en dal fra et udsigtspunkt.

iStockphoto.com/Isaac Koval

Mand på vandring i naturen. Han ser ud over en dal fra et udsigtspunkt.

iStockphoto.com/Isaac Koval

Biologi er læren om det levende. Det er den naturvidenskab, som beskriver levende væsners opståen, udvikling, struktur, samspil og vekselvirkning med den øvrige natur.

Biologer definerer liv som måder at være til på, der kendetegner de fænomener i naturen, som opretholder sig selv, men kan dø. Liv omfatter de levende organismer og de processer, de udfører.

Enhver organisme består af celler, som er opbygget af organiske molekyler (DNA, proteiner, fedt, kulhydrater). Det er karakteristisk, at organismerne kun kan opretholde livet gennem et reguleret stofskifte, som kræver en energitilførsel udefra. Organismerne kan formere sig og bliver dermed en del af en slægtskabslinje, som kaldes arten. Med tiden undergår organismerne forandringer. Livet er under stadig udvikling.

Mennesket er en del af den levende natur. Vi har altid været interesseret i naturen, dels af hensyn til vores egen overlevelse, dels af nysgerrighed og fascination. Det har været en drivkraft i udviklingen af naturvidenskaben biologi, og i takt med at ny viden er indvundet, har biologi udviklet sig til i dag at være en stærkt forgrenet videnskab, som omfatter mange specialiserede discipliner.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635853. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018